bez naglaska


bez naglaska
• atonic

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • prislonjènica — ž lingv. riječ bez naglaska koja se prislanja na riječ pod naglaskom s kojom čini izgovornu cjelinu [u grȃd {{tag1=2}}→{{/tag1}} ȕgrad]; proklitika …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • proklìtika — ž 〈D L ici〉 gram. riječ bez naglaska, s riječju pod naglaskom čini izgovornu cjelinu; prednaglasnica, prislonjenica [u grȃd – ‹grād], opr. enklitika ✧ {{001f}}nlat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • proklitika — proklìtika ž <D L ici> DEFINICIJA gram. riječ bez naglaska, s riječju pod naglaskom čini izgovornu cjelinu; prednaglasnica, prislonjenica [u grȃd ȕgrād], opr. enklitika ETIMOLOGIJA nlat. procliticus ≃ pro 2 + grč. klínein: prislanjati se,… …   Hrvatski jezični portal

 • atona — àtona ž DEFINICIJA gram. riječ bez naglaska ETIMOLOGIJA grč. átonos: nenaglašen, bezglasan ≃ a 1 + tónos: zvuk …   Hrvatski jezični portal

 • baritona — barìtona ž DEFINICIJA lingv. 1. riječ bez naglaska na posljednjem slogu, opr. oksitona 2. riječ s naglaskom na pretposljednjem slogu ETIMOLOGIJA vidi bariton …   Hrvatski jezični portal

 • prislonjenica — prislonjènica ž DEFINICIJA lingv. riječ bez naglaska koja se prislanja na riječ pod naglaskom s kojom čini izgovornu cjelinu [u grȃd>> ȕgrad]; proklitika ETIMOLOGIJA vidi prisloniti …   Hrvatski jezični portal

 • enklìtika — ž 〈D L ici〉 gram. riječ bez svoga naglaska, slijedi naglašenu riječ ili drugu enklitiku i s njima čini izgovornu cjelinu [bio sam, izg. bı̏osam]; zanaglasnica, naslonjenica, opr. proklitika ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • lȍš — prid. 〈odr. ī, komp. lȍšijī〉 1. {{001f}}koji je slabe kvalitete, koji ima malu ili nikakvu vrijednost [∼ proizvod; ∼ krevet] 2. {{001f}}koji malo donosi, koji nije unosan [∼ posao; berba je bila ∼a] 3. {{001f}}koji je bez estetske ili sadržajne… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • naslonjènica — ž gram. jednosložna riječ bez svoga naglaska, koja ne može stajati na početku rečenice ili iza pauze (stanke) ili zareza, slijedi naglašenu riječ ili drugu enklitiku i s njima čini izgovornu cjelinu [bio sam, izg. bı̏osam; snašli smo se, izg.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • loš — lȍš prid. <odr. ī, komp. lȍšijī> DEFINICIJA 1. koji je slabe kvalitete, koji ima malu ili nikakvu vrijednost [loš proizvod; loš krevet] 2. koji malo donosi, koji nije unosan [loš posao; berba je bila loša] 3. koji je bez estetske ili… …   Hrvatski jezični portal

 • naslonjenica — naslonjènica ž DEFINICIJA gram. jednosložna riječ bez svoga naglaska, koja ne može stajati na početku rečenice ili iza pauze (stanke) ili zareza, slijedi naglašenu riječ ili drugu enklitiku i s njima čini izgovornu cjelinu [bio sam, izg.; bȉosam; …   Hrvatski jezični portal